1. Şengal Ezidi Kadın Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı

Şengal-Ezidi-kadın-konferansı-30-Temmuz-2015

1. Şengal Ezidi Kadın Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklanarak, “73. fermanın Ezidi toplumuna özellikle biz Ezidi kadınlarına öğrettiği en önemli ders; hiç bir güçten medet ummadan, kendi kendine yetmek, kendi ayakları üzerinde durabilmek için yaşamın tüm alanlarında kendimizi örgütleyebilecek bir sisteme kavuşmaktır” denildi.

1. Şengal Ezidi Kadın Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Konferansta kadınların tüm alanlarda kendilerini örgütleyebilecek bir sisteme ulaşmaları gerektiği ifade edilerek, “73. fermanın Ezidi toplumuna özellikle biz Ezidi kadınlarına öğrettiği en önemli ders; hiç bir güçten medet ummadan, kendi kendine yetmek, kendi ayakları üzerinde durabilmek için yaşamın tüm alanlarında kendimizi örgütleyebilecek bir sisteme kavuşmaktır” denildi.

Konferansta fermanın yaratıkları, sonuçları kadar ders çıkarılacak boyutları ve diğer fermanlardan farklı olarak cevap olma boyutunun tartışıldığı belirtilerek “Bu temelde kendi öz örgütlenmemizin önemli adımı olan bu konferansımızda 27 kişilik bir meclis seçilmiştir. Meclis kendi içinde bir koordinasyona ulaşarak halkımızın, kadınların ihtiyacı olan bazı komitelere giderek çalışmalarını yürütecektir” denildi.

Konferansta alınan kararlar şöyle:

* Şengal’den göç etmek zorunda bırakılan insanlarımızın kendi toprakların da kurtarılmış alanlara dönmeleri, insanlarımızın yönünü Şengal’e çevirme, topraklarına geri dönmeyi sağlamak için Ezidi kadınların öncülük yapmaları.

* Ezidi kadınların ‘yaralarını sarma’ adına kendi toplumundan, topraklarından koparıp Avrupa’lara götürme yönlendirme politikalarına karşı durup, mücadele içinde olacağız.

* Bu politikalar iyi niyetlide görünse DAİŞ çetelerinin yapamadığını beyaz katliam olarak sürdüren yaklaşımlardır. Avrupa devletlerine, uluslar arası insani kurumlara çağrımız şudur: Biz Ezidi kadınlara, maddi-manevi destek sunmak istiyorsanız bu desteklerinizi bizi kültürümüzden, köklerimizden koparıp Avrupa’ya götürerek yapamazsınız. Destek ve yardımlarınız ancak kendi zeminimizde, topraklarımızda yapılırsa karşılığını bulur.

* Konferansımız YPJ-Ş’i Şengal kadın savunma gücünü kendi savunma gücü olarak görmekte ve YPJ-Ş’in büyütülmesinde kendini sorumlu görmektedir.

* Tüm kadınların öz savunma bilinci temelinde askeri, siyasi tüm boyutlarda eğitimini esas alır.

* Ezidilerin kendi içinde suni çelişkilerin ve karşıtlıkların karşısında tavır sahibi olup, Ezidilerin kendi birliği ve barışını sağlamak için kadınların öncülük yapıp rollerini oynamalar,

* DAİŞ başta olmak üzere erkek egemen sistemin her türlü şiddetine karşı durmak mücadele gücüne ulaşmak.

* Konferansımız analar başta olmak üzere ailelerinin çocuklarını, özellikle kız çocuklarının direniş ve mücadele saflarına katılmalarını engelleyen yaklaşımları eleştirerek eğitim ve ikna başta olmak üzere gençliği geriye çeken; edilgen ve kaderci kılan yaklaşımlarla mücadele içinde olacaktır.

* Ayrıca konferansımız ruhani meclisimize de çağrı da bulunarak; gençlerimizi ve kadınlarımızı kültüründen, inanç ve değerinden uzaklaştıran, koparan politikalara karşı durup; gençleri, kadınları inanç ve değerlerini sahiplenmeye, korumak için mücadele saflarına çağırmasını bekliyor, temenni ediyoruz.

Haber 1. Şengal Ezidi Kadın Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı appeared first on İMC TV.

şengal – İMC TV